με το γλυκό χαμόγελο σου 
θα φέξη όλη η οικουμένη.